(?)

 (?)

Koi ziektes

Afwijkend gedrag
Schuren, flitsen, springen, vinnen knijpen of flapperen, met de kop schudden, op de bodem gaan liggen, apatisch aan het oppervlak hangen, voor uitstromers hangen of zuurstofrijke delen opzoeken, schuin in het water hangen zowel met de kop omhoog als omlaag, kantelen, ongecontroleerd zwemgedrag, snelle kieuwbeweging, zwemmen met de vinnen tegen het lijf gehouden of juist op de bodem liggen met de vinnen strak tegen het lijf, als een dolfijn steeds met de kop boven water komen en al bellen blazend weer naar beneden zwemmen. Indien uw dit gedrag ziet, ga altijd op onderzoek uit wat er aan de hand is.

Parasieten
Indien er parasieten aanwezig zijn kunnen ze zonder meer gaan springen en schuren.
Nou komt het meestal weinig voor dat ze gaan springen van parasieten. Al heb je er wel koi tussen zitten die zeer snel, zo erg geirriteerd raken van een paar parasieten dat ze wel degelijk gaan springen. Als koi letterlijk gaan springen, begin met het testen van je water waardes. Blijken deze goed ga dan een afstrijk maken. Meestal is er een gedegen rede dat ze springen. Soms word er beweerd dat de koi mugjes aan het vangen zijn, Nou dan neem van mij aan dat onze vaak zeer goed doorvoede koi voor een mugje geen moeite gaan doen.

Waterwaardes
Over het algemeen genomen, laten de koi bij slechte waterwaardes niet snel wat zien. Vaak duurt het al langer en zijn de waardes over langere tijd slecht te noemen, voor de koi symptomen zullen laten zien. Wel is het zo dat een zwakkere koi sneller symptomen heeft, deze signaalvissen kan men beter in de gaten houden, Zodat men er ook snel op kan reageren en ingrijpen.
- Ook ziet men wel eens dat na een water wissel de koi gaan schuren, dit kan komen door de verandering in samenstelling.

Verschijnselen van ammoniakvergiftiging:
- verstoorde osmoseregulatie doordat de permeabiliteit (doorlaatbaarheid)van de weefsels van de vis toeneemt (bij zoetwatervissen wordt
hierdoor meer urine geproduceerd.)
- aantasting van het slijmvlies van de kieuwlamellen, met
als gevolg hyperplasie(overmatige toename van celweefsel) waardoor de gasuitwisseling wordt belemmerd.(kieuwrot)
- verminderd transport van zuurstof door hemoglobine=(Kleurstof in rode bloedcellen, die zuurstof en koolstofdioxide bindt en daardoor voor het transport van deze stoffen zorgt.
- aantasting van huid en slijmvlies, waardoor in en uitwendige bloedingen ontstaan (bij hoge concentraties).
- rode/rose schijn op de rugzijde. voornamelijk op wit goed te zien.
- bij lang aanhouden wondjes, rugzijde.
- Springen van de vis.
- Afname van de immuniteit.
- lusteloos.

Verschijnselen van nitrietvergiftiging:
- lusteloosheid;
- benauwdheid, happen naar lucht bij de waterinstroom opening.
- niet eten.
- bruin bloed en bruine kleur van de kieuwen.

Verschijnselen van nitraatvergiftiging:
- lusteloosheid.
- donker kleuren.
- niet eten.

symptomen die wijzen op een te hoge pH:
- de afbraakprocessen worden verstoord zodat we teveel ammoniak (NH3) zullen krijgen. ammoniak is giftig en onze vissen zullen ziek worden.
-Stress bij vissen.
- aantasting van de slijmhuid waardoor de vissen ruw aanvoelen en zeer gevoelig zijn voor allerlei infecties.
- kieuwbeschadiging.
- vissterfte zonder direct aanwijsbare reden.

de symptomen van een te lage PH kunnen de volgende zijn:
- bloeddoorlopende vinnen bij de vissen. Afsterving van weefsel
(necrose)van vooral de vinnen
- sterfte zonder aanwijsbare reden.
- de slijmhuid kan aangetast worden en de kieuwen van de vissen kunnen ontstoken raken.
- de groei van zuurstofplanten stagneert of valt geheel weg,
- het biologische filters werkt onvoldoende.
-Springen en flitsen.

paaigedrag:
- Zodra de geslachtsrijpe dieren zover zijn dat ze gaan paaien, gaat er toch nog een heel ritueel aan vooraf vaak. men merkt dat de dieren minder gretig komen eten en sommige zonderen zich af. ze gaan schuin in het water hangen met het hoofd naar beneden. spreiden alle vinnen dan vaak uit, dit kan men pronken noemen. Als het daadwerkelijke kuit schieten begint kan het voorkomen dat een vrouwtje of zelfs een mannetje zo,n fikse duw krijgt dat deze uit de vijver word geduwd. Ook kan een vrouwtje door meerdere mannen zo medogeloos worden opgejaagd dat ze uit de vijver zal springen.

Wanneer moeten we ingrijpen
Dit is afhankelijk van de mate waarin u koi er last van blijken te hebben. of de hoeveelheid parasieten die men aantreft. Of juist welke parasieten men vind. Dus de noodzaak om daadwerkelijk in te grijpen kan van veel factoren afhangen. BV, u vind costia, maar het zijn er niet veel, dus zou men geneigd zijn niet in te grijpen. Dit zou u koi kunnen kosten, daar costia een echte moordenaar is. Met warm weer kan je in tijd van een paar dagen plots honderden van deze parasiet vinden, en voor je het weet zijn de kieuwen aangevreten en beschadigd. Voor de meeste parasieten geldt dat ingrijpen uiteindelijk vaak wel nodig zal zijn. Ze zullen uit zichzelf niet verdwijnen.

Wat te doen als we parasieten vinden
Heel simpel, indien we parasieten vinden. Kijken we met welke we van doen hebben, en beslissen dan of we gaan behandelen. Of het nog even aankijken, maar maken wel al meteen een behandelplan en zorgen dat de betreffende werkzame medicijnen tegen de gevonden parasiet in huis is. Zodat bij tekenen dat het te erg word, meteen kan worden ingegrepen.

Samenvatting
Voor ieder afwijkend gedrag wat ons op zal vallen aan onze koi, is het een kwestie van oorzaak zoeken en uitsluiten. Indien het water goed is, zoeken we naar parasieten. Zijn deze niet aanwezig, zoeken we naar oorzaken als, planten, bedorven voer, vergiftiging, veranderingen in of rond de vijver, stress door overbevolking, paaigedrag, bezoek van reiger of katten etc.
zodra u alles heeft bekeken en eventueel af heeft kunnen strepen. zou het gedrag van u koi moeten normaliseren. Bij twijfel schakel altijd een specialist in, en ga niet experimenteren.

Eencellige Parasieten, meercellige Parasieten


Elke koi liefhebber hoopt het te voorkomen, maar ook uw koi kan ziek worden, geteisterd worden door parasieten of een wond oplopen.
Zelfs een kleine verwonding kan fatale gevolgen hebben voor uw koi.
Het niet op tijd waarnemen van een ziekte bij één koi, kan vreselijke gevolgen hebben voor uw hele collectie.
Veel kan voorkomen worden door o.a.
- de juiste voeding te geven,
- voldoende te filteren en
- het controleren en in stand houden van de juiste waterwaarden.
Toch kan het gebeuren dat uw koi wordt getroffen door een ziekte.
Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende aandoeningen bij koi en vijvervissen in het algemeen.
Aarzel niet om bij twijfel advies in te winnen bij ons of een arts met voldoende ervaring in het behandelen van koi.
Vissen lijden meestal aan infectieziekten.
Zij zijn geïnfecteerd door een parasiet; een parasiet is een organisme dat leeft ten koste van zijn gastheer.
Dat een parasiet schadelijk is voor uw koi, wordt bepaald door de soort van parasiet, maar vooral door de immuniteit van de gastheer.
De immuniteit van de vis wordt verstoord door fouten in zijn omgeving of door schuren, springen of het onvoorzichtig netten van koi ontstaan gaten in de slijmhuid.
De slijmhuid is de barrière tussen de vis en de altijd aanwezige parasieten in het water.
Door een verkeerde voeding ontbreken de bouwstenen voor een goede immuniteitsopbouw.

Bij fouten in de omgeving wordt in de eerste plaats gedacht aan een slechte waterkwaliteit. Tenslotte is een vis letterlijk en figuurlijk in zijn omgeving ondergedompeld.
Maar ook omgevingsfactoren buiten het water spelen een rol.
Transport kan zoveel stress veroorzaken, dat de immuniteit van de vis totaal instort.
Oorzaken van problemen bij koi?
Er zijn 4 oorzaken die lijden tot problemen met koi.
· ongunstige woonomgeving (slechte waterwaarden)
· een slechte voeding
· alle vormen van geweld (schuren, springen, verkeerd netten, paaien,...)
· aanvallen door parasieten.
Soms is er sprake van één oorzaak, maar meestal is het een combinatie van twee of meer oorzaken.
Aandoeningen die worden veroorzaakt door uitwendige parasieten, behoren tot de meest voorkomende visziekten.
De meest bekende is witte stip, een ziekte die vrijwel elke koiliefhebber kent.
Het is belangrijk de parasieten te kunnen herkennen om een goede behandeling te kunnen instellen.
In dit artikel komen de meest voorkomende een- en meercellige parasieten bij vissen aan de orde en de mogelijkheden tot behandeling en preventie.
Witte stip [ eencellige parasiet ]

witte stip

Symptomen:
In het begin schuren de vissen, later zijn ze lusteloos, eten niet meer en hebben een witte sluier over de huid.
Ze hangen aan het wateropppervlak en happen naar lucht.
Witte stip is bekend bij een ieder die vissen houdt.
Het wordt veroorzaakt door een protozoön met de wetenschappelijke naam Ichthyophthirius muitifiliis.
Witte stip kent een ingewikkelde levenscyclus en kan zich snel verspreiden.
De witte stipjes op de huid, vinnen en kieuwen worden "rijp" wanneer ze ongeveer 1 mm zijn, breken dan door de huid heen en vallen eraf.
Binnen een paar uur nestelen ze zich in de vijver en vormen ze een kiemcel.
Ze vermenigvuldigen zich vervolgens, waardoor meer dan duizend kleine infectiehaardjes worden gevormd.
Wanneer deze "zwermsporen" uit de kiemcel breken, moeten ze binnen 24 uur een gastheer vinden om te overleven.
Koi die geïnfecteerd zijn, vertonen de kenmerkende witte stipjes, schuren en willen de watertoevoerbuis inzwemmen. Wanneer de infectie zich verder ontwikkelt, eten de vissen niets meer, worden ze passief en verliezen ze hun kleur.
Als u er niets aan doet, is witte stip dodelijk.
Natuurlijk heeft wisikoi effectieve middelen tegen deze ziekte altijd uit voorraad leverbaar.
Costia [ eencellige parasiet ]

Costia

Symptomen:
De vissen flitsen en schuren.
De huid heeft een witte waas,
De kieuwen kunnen aangetast of gezwollen zijn met necroseplekken,
Rode plekken op de schubben,
Lusteloosheid,
Knijpen met de vinnen,
Trillende borst- en rugvin
Deze parasiet is zeer moeilijk te traceren onder de microscoop.
Hij ziet er boonvormig uit en draait continu om zijn lengte as.
Tevens heeft hij twee grote trilharen en twee kleine trilhaartjes waarmee hij zich kan vasthechten en een zuignap waarmee hij zich kan vastzuigen en komt zowel op de huid als op de kieuwen voor.
Wanneer u er niet zeker van bent dat het gaat om Costia kunt u bij ons een afstrijkje laten maken.
Zet de koi in geen geval op zout water omdat de parasiet zich hierdoor sterk vermenigvuldigd.
Natuurlijk heeft wisikoi effectieve middelen tegen deze ziekte altijd uit voorraad leverbaar.
Trichodina [ eencellige parasiet ]

trichodina

Symptomen :
Dikke slijmlaag op de huid,
De vissen springen , flitsen of schuren.
Bij een erge infectie stoppen de vissen met eten en hangen de vissen aan het oppervlak of aan de wateraanvoer.
Trichodina is een ééncellige flagellaat die veel op vijvervissen zoals Koi en goudvissen voorkomt. Het is een schotelvormige parasiet met trilhaartjes (cilia) om zich te kunnen verplaatsen.
Deze parasiet is enkel met een (goede) microscoop zichtbaar.
Hij is gemiddeld 70 µm groot. Trichodina nestelt zich op de huid en op de kieuwen waardoor de vissen moeilijkheden kunnen hebben met ademen, daarom is extra beluchting aan te raden.
Trichodinaparasieten planten zich voor d.m.v. celdeling, daardoor kan een plotse explosie van parasieten plaatsvinden. Ze vermenigvuldigen zich tussen de 4°C en 30°C, we komen deze parasiet dus gedurende het hele jaar tegen.
Natuurlijk heeft wisikoi effectieve middelen tegen deze ziekte altijd uit voorraad leverbaar.
Chilodinella [ eencellige parasiet ]
Chilodinella
Symptomen :
Happen naar lucht
Op de bodem liggen
Schuren
Een doffe huid
Knijpen van de vinnen.
Chilodonella is een ovale eencellige parasiet met een insnijding aan het achtereinde van het lichaam.
Vooral jonge vissen zijn erg gevoelig en lijden dan ook meer als oudere vissen.
Een tijdige behandeling is dus zeker noodzakelijk. Aangetaste vissen vertonen onder meer ademhalingsmoeilijkheden door de aangetaste kieuwen.
Deze parasiet is in het begin van de ziekte alleen op de kieuwen te vinden. Pas in een later stadium wordt ook de huid besmet, wat zichtbaar is aan de toegenomen slijmlaag. Meestal vinden wij een grijze huidvertroebeling alleen in het gebied rond de nek van de vis tot de rugvin.
Natuurlijk heeft wisikoi effectieve middelen tegen deze ziekte altijd uit voorraad leverbaar.
Huidworm [ meercellige parasiet ]
Huidworm
Symptomen :
Troebele huid en bloedige plekken op de huid.
Schuren langs de vijverwanden en stenen,
Een donkere kleur
Vermageren.
Huidworm of Gyrodactylus: is een levendbarende worm, kan 0,8 mm lang worden en haakt zich vast aan de huid d.m.v. haken . Hij kan zich zonder tussengastheer vermeerderen. In een oude worm is reeds een jonger exemplaar aanwezig, hierin de derde generatie en daarin de 4 generatie.
Wanneer de vis niet behandeld wordt , vermenigvuldigt de worm zich zeer snel en kunnen er wondjes op de huid ontstaan , die vervolgens weer tot infecties kunnen leiden.
Natuurlijk heeft wisikoi effectieve middelen tegen deze ziekte altijd uit voorraad leverbaar.
Kieuwworm [ meercellige parasiet ]
Kieuw worm
Symptomen :
Snelle ademhaling
Schuren langs de vijverwanden en stenen,
Een donkere kleur
Vermageren.
Kieuwworm of Dactylogyrus is niet levendbarend , maar legt eieren, waaruit jonge larven komen, die zich op de kieuwen tot volwassen wormen ontwikkelen.
De worm heeft ook aan het achtereinde 12 kleinere en 2 grotere haakjes waarmee hij zich op de kieuwen vast hecht. De voorzijde eindigt op 4 punten en er zijn 4 oogpunten te zien.
Natuurlijk heeft wisikoi effectieve middelen tegen deze ziekte altijd uit voorraad leverbaar.
Ankerworm [ meercellige parasiet ]
Ankerworm
Symptomen :
Schuren,
rode bloedplekken op de huid die gaan ontsteken,
vermageren van de vis,
witte draadjes aan de vis.
Ankerwormen zijn parasieten die duidelijk te herkennen zijn als witte Y- vormige draadjes die aan de vis hangen.
Natuurlijk heeft wisikoi effectieve middelen tegen deze ziekte altijd uit voorraad leverbaar
Karperluis [ meercellige parasiet ]
Karperluis
Symptomen:
Schuren
Springen
Argulus of karperluis :
De karperluis is een van de meest voorkomende parasieten op vijvervissen, en kan tot 15 mm groot worden,
heeft een ronde vorm met twee ronde zuignappen en is met het blote oog te zien.
Tussen deze zuignappen zitten de stekelvormige delen van de mond waarmee de luis een gat door de huid van vis maakt en een vergif in de wond spuit.
Met zijn sterke kaken breekt de luis het aangetaste weefsel open.
De huid van de vis raakt geïrriteerd en hij zal gaan schuren en springen.


Bloedzuiger [ meercellige parasiet ]
Vis bloedzuiger
De visbloedzuiger (piscicula geometra) is de meest voorkomende bloedzuiger in sloot en plas. Bloedzuigers zijn daar te vinden waar veel waterplanten zijn en de bodem ondiep is.
Het beestje blijft aan een vis vastgehaakt zitten.
Het leeft van het bloed van de vis totdat deze daaraan bezwijkt.
De visbloedzuiger is te herkennen aan de zwart-witte banden en het erg dunne lijf.